Otwórz player w nowym oknie

Partner Poranka: Wspólnie dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego – KGHM w 2022 roku kontynuuje współpracę z samorządami

Partner Poranka: Wspólnie dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego – KGHM w 2022 roku kontynuuje współpracę z samorządami

Wsparcie dla rodzin, przeciwdziałanie uzależnieniom, doskonalenie kompetencji – KGHM podsumowuje i planuje kolejne projekty społeczne dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. We współpracy z samorządami regionu miedziowa spółka kontynuuje współfinansowanie przedsięwzięć lokalnych.

Podsumowanie działań w 2021 roku i plany na najbliższe miesiące zostały omówione podczas spotkania Zarządu KGHM z samorządowcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie przeprowadzono w formule online.

– Bez zaangażowania samorządów nasze programy prospołeczne nie byłyby pełne. Widzimy dobry odbiór naszych działań wśród mieszkańców i samorządowców i widzimy ich efekty – np. dzięki akcji „Miedź Rodzinę” w Zagłębiu Miedziowym przybyło rodziców zastępczych. W 2022 roku będziemy kontynuować projekty prospołeczne, m.in. te dotyczące zdrowia psychicznego i zwiększania kompetencji – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes KGHM ds. Finansów.

Przedstawiciele samorządów Zagłębia Miedziowego chętnie korzystają ze wsparcia KGHM i angażują się w projekty społeczne. Przykładem współpracy jest m.in. organizacja Tygodnia Walki z Depresją w kliku miastach regionu.

Od 2019 roku KGHM współfinansuje realizowane w szkołach Zagłębia Miedziowego programy profilaktyczne. W ubiegłym roku ze szkoleń skorzystało blisko 4 tys. uczniów i ponad 1 tys. rodziców i nauczycieli. Miedziowy gigant m.in. sfinansował dostęp do bezpłatnych poradników dotyczących m.in. doskonalenia kompetencji uczniów.

Z kolei kurs „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, czyli program rozwoju kompetencji dorosłych w kontaktach z dziećmi ukończyło już ponad 700 osób. Na nowy rok zaplanowane są już kolejne edycje.

Podczas spotkania podsumowano wsparcie i zaangażowanie KGHM w pomoc dla osób starszych w związku z pandemią koronawirusa. W ciągu ostatnich dwóch lat z akcji, w tym przekazywania paczek żywnościowych czy pakietów ochronnych skorzystało ponad 34 tys. seniorów.

KGHM od ubiegłego roku jest również partnerem rocznego Programu Przeciwdziałania Depresji, Promocji i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego. Profesjonalną pomocą objętych zostało ponad 25 tys. mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W lutym zaplanowano kolejną edycję Tygodnia Walki z Depresją.

Od dwóch lat KGHM prowadzi kampanię społeczną Mie(dź) Rodzinę. Dzięki współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie udało się zainteresować mieszkańców regionu pieczą zastępczą. A co za tym idzie znaleźć domy dla podopiecznych z domów dziecka w Zagłębiu Miedziowym.
 
 

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA