Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była por. Anna Michalska – Straż Graniczna.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.