W czwartek 11 maja gośćmi Marcina Fijołka byli:

7.25 Grzegorz Osiecki – Dziennik Gazeta Prawna

7.40 dr hab. Sławomir Sowiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

8.15 Adam Jarubas – Polskie Stronnictwo Ludowe

8.35 dr Paweł Ukielski – Muzeum Powstania Warszawskiego

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: