W czwartek 13 lipca gośćmi Katarzyny Polewko byli:

7.25 dr hab. Daniel Boćkowski – Uniwersytet w Białymstoku

7.40 Marek Tomków – Naczelna Rada Aptekarska

8.15 Jan Maria Jackowski – Senat RP

8.40 Jarosław Sroka – Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy: