W piątek 13 stycznia gośćmi Marcina Fijołka byli:

7.25 Grzegorz Osiecki – Dziennik Gazeta Prawna

7.40 dr Łukasz Jurczyszyn – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

8.15 Paweł Szefernaker – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prawo i Sprawiedliwość

8.35 Tomasz Walczak – Super Express

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: