14 marca gości Bartosza Święcińskiego byli:

7.25 dr Bartosz Rydliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7.40 Dawid Szymczak – Sport.pl

8.15 Konrad Berkowicz – Konfederacja

8.40 dr Ewa Czaczkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: