17 lutego gośćmi Anny Czytowskiej byli:
7.25 Jakub Kulesza – #Wolnościowcy
7.40 Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński
8.15 Edward Siarka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
8.40 Tomasz Brzozowski – Wydawnictwo Insignis
Zapraszamy do wysłuchania rozmów: