2 stycznia gośćmi Katarzyny Polewko byli:

7.20 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Fundacja im. Brata Alberta

7.40 Magdalena Chorzewska – Psycholog

8.15 Miłosz Motyka – Polskie Stronnictwo Ludowe

8.35 Łukasz Zboralski – brd24.pl

8.45 ks. Maciej Daniłowski – Papieska Akademia Kościelna

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: