Gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7:25 Bartosz Bartosik – Więź

7:40 dr Witold Sokała – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

8:15 Jan Filip Libicki – Polskie Stronnictwo Ludowe

8:35 Andrzej Andrysiak – Gazeta Radomszczańska

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: