Gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7:30 ks. Janusz Aptacy o zdejmowaniu krzyży w instytucjach państwowych

8:15 Miłosz Motyka – Polskie Stronnictwo Ludowe

8:40 Maria Deskur – Fundacja Powszechnego Czytania

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: