29 grudnia gośćmi Karola Gaca byli:

7.20 dr Michał Sopiński – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

7.40 Piotr Wasilewski – Centrum im. Władysława Grabskiego

8.15 Janusz Kowalski – Solidarna Polska

8.35 Beata Biały – Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

8.45 Helena Krajewska – Polska Akcja Humanitarna

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: