3 czerwca gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7.25 Piotr Łuczuk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7.40 Michał Olech – 300Polityka

8.15 Adam Jarubas – Polskie Stronnictwo Ludowe

8.40 Michał Górski – Defence24.pl

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: