Gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7:30 Tomasz Żółciak – Dziennik Gazeta Prawna

8:15 Jan Strzeżek – Trzecia Droga, Stowarzyszenie Młoda Polska

8:40 Łukasz Adamski – krytyk filmowy

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy: