7 września gośćmi Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 byli:

7:25 Jacek Gądek – Gazeta.pl, Tygodnik Powszechny

7:40 Tomasz Gontarz – PKP Intercity. Pociąg do podróży

8:15 Dariusz Klimczak – Polskie Stronnictwo Ludowe

8:35 Jerzy Haszczyński – Rzeczpospolita

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: