Gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7:35 dr Ewa Czaczkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

8:15 Grzegorz Płaczek – Konfederacja

8:40 Artur Kozłowski – Konfederacja

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: