9 listopada gośćmi Poranka Siódma9 byli:

7:25 prof. Henryk Domański – Polska Akademia Nauk

7:40 mec. Marek Markiewicz – adwokat

8:15 Marcin Horała – Centralny Port Komunikacyjny

8:35 Elżbieta Królikowska-Avis – publicystka

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: