W czwartek, 9 lutego gośćmi Katarzyny Polewko byli:
7.25 Małgorzata Olasińska-Chart – Polska Misja Medyczna
7.40 Wojciech Nowicki – Trener Biznesu
8.15 Michał Woś – Ministerstwo Sprawiedliwości, Solidarna Polska
8.40 Karol Kierzkowski – Państwowa Straż Pożarna

Zapraszamy do wysłuchania rozmów: