Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #profPiotrTryjanowski #UniwersytetPrzyrodniczy

fot. radioemaus.pl