Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była Regina Kijewska – edukatorka ds. diabetologii, Centrum Medyczne CEMED.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.