Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 prof. Sławomir Sowiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.