Sola Scriptura czyli tylko Pismo to jedna z głównych zasad reformacji. Ma wyrażać przekonanie, że Biblia stanowi najwyższy autorytet we wszystkich sprawach – wiary, doktryny i życia Kościoła. Pismo ma pełnić funkcję krytyczną. Słowo Boże zostało utożsamione ze Słowem Bożym spisanym. To błąd, ponieważ Słowo Boże jest szerszą rzeczywistością. My, jako katolicy, rozumiemy pod tym terminem coś więcej. Wszelka wypowiedź Boga, też Jego działanie na rzecz Kościoła to jest Słowo Boże. Mamy świadectwo w Piśmie Świętym, ale to tylko jedna, chociaż bardzo ważna odsłona. Protestant powie, że pacyfikujemy Słowo Boże, a my, ze utożsamiając Słowo Boże z tym, co spisane, pacyfikujemy Boga i Jego działanie – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską Sławomir Zatwardnicki, teolog, autor książki „Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura” (Wydawnictwo W Drodze).

Dlaczego potrzebny nam jest Urząd Nauczycielski Kościoła? Czy sola Scriptura jest zasadą biblijną? Czy Pismo Święte jest swoim własnym interpretatorem?

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.