Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Stanisław Derehajło – wiceprezes Porozumienie.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/NajlepszyWyborr