Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/KrajewskiStefan