Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Stefan Krajewski – Polskie Stronnictwo Ludowe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/KrajewskiStefan