Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był Stefan Sękowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. X/sekowskis