„Książka ma na celu pokazanie palestyńskiej perspektywy na sytuację w Ziemi Świętej, genezę konfliktu i tego jak odbierali go lokalni mieszkańcy Palestyny. Ich historia nie docierała do Europy tak jak dziś, kiedy mamy większe możliwości. To przede wszystkim perspektywa rodziny chrześcijańskiej, bo do takiej należy biskup. Książka jest też spójna ze stanowiskiem Kościoła dotyczącym konfliktu w Ziemi Świętej i tym, czego Kościół naucza zarówno od strony teologicznej jak i politycznej” – powiedziała w poranku Siódma9 Sylwia Hazboun, autorka bloga Dzisiaj w Betlejem, założycielka Fundacji Al-Kalima, wydawcy książki „Bracia krwi”.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. youtube.com