Anna Maria Dyner – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Anna Maria Dyner – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 była Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #Siódma9 #AnnaMariaDyner #PolskiInstytutSprawMiędzynarodowych #PISM fot. PISM
Anna Maria Dyner – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Anna Maria Dyner – PISM

Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była Anna Maria Dyner – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.