Anna Maria Dyner – PISM

Anna Maria Dyner – PISM

Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była Anna Maria Dyner – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.