Grupa ORLEN: skuteczna dywersyfikacja importu gazu

Grupa ORLEN: skuteczna dywersyfikacja importu gazu

Ponad połowa gazu, który PGNiG z Grupy ORLEN sprowadziło w 2022 roku z zagranicy, to LNG oraz dostawy gazociągami z nowych kierunków – Norwegii i Litwy. Prawie jedna czwarta całego importowanego gazu pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Zasadnicze zmiany w strukturze...