dr Paweł Ukielski – Muzeum Powstania Warszawskiego

dr Paweł Ukielski – Muzeum Powstania Warszawskiego

Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był dr Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #PawełUkielski #MuzeumPowstaniaWarszawskiego #Siódma9 #Poranek