Elżbieta Pytlarz o książce „Mezalians”

Elżbieta Pytlarz o książce „Mezalians”

„Tak się działo w końcu XIX wieku – jedni poprawiali swój los, robili fortuny, inni je tracili. Nie tyle samo Powstanie Styczniowe, ile zniesienie pańszczyzny przez Rosję spowodowało, że nagle za wszystkie usługi w polu trzeba było płacić. Do tego dochodziły...