Daniel Wilk – IKS Jeźdźcy, Mistrzowie Polski

Daniel Wilk – IKS Jeźdźcy, Mistrzowie Polski

Gościem Poranka Siódma9 u Bartosza Święcińskiego był Daniel Wilk, wiceprezes Integracyjnego Klubu Sportowego Jeźdźcy, Mistrzów Polski w rugby na wózkach. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.