dr Sławomir Dudek – Instytut Finansów Publicznych

dr Sławomir Dudek – Instytut Finansów Publicznych

Gościem Poranka Siódma9 u Katarzyny Polewko był dr Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #drSławomirDudek #InstytutFinansówPublicznych #Siódma9 #Poranek