Jakub Kulesza – Wolnościowcy

Jakub Kulesza – Wolnościowcy

„Wiele osób gratuluje nam decyzji, chociaż nie była to w pełni nasza decyzja. Konfederacja w założeniu miała być partią techniczną, platformą pluralistyczną , w której zmieści się wiele środowisk ideowej prawicy. Niestety, ta formuła została wbrew nam zmieniona,...