Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski

Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Jan Maria Jackowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #Siódma9 #JanMariaJackowski fot. FB/Jan Maria Jackowski
Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski

Gościem w Poranku Siódma9 u Katarzyny Polewko był Jan Maria Jackowski, senator X kadencji w Senacie RP. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #Siódma9 #JanMariaJackowski fot. Tomasz Ozdoba
Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski – Senator RP

Gościem Poranka Siódma9 u Anny Czytowskiej był Jan Maria Jackowski, Senator RP. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #Siódma9 #JanMariaJackowski #SenatRP fot. Tomasz Ozdoba