Maciej Omylak – Festiwal Nowe Epifanie

Maciej Omylak – Festiwal Nowe Epifanie

Gościem Poranka Siódma9 u Bartosza Święcińskiego był Maciej Omylak, zastępca dyrektora Festiwalu Nowe Epifanie. Rozmowa dotyczyła 14. edycji Festiwalu Nowe Epifanie. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.