Mateusz Perowicz – Klub Jagielloński

Mateusz Perowicz – Klub Jagielloński

Gościem Poranka Siódma9 u Marcina Fijołka był Mateusz Perowicz z Klubu Jagiellońskiego. Rozmowa dotyczyła firm funkcjonującym na polskim rynku, a które prawdopodobnie pomagają żołnierzom rosyjskim. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.