Michał Chojnowski – trener personalny

Michał Chojnowski – trener personalny

Gościem Poranka Siódma9 u Bartosza Święcińskiego był Michał Chojnowski, trener personalny “Trained by Viking”. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.