Marlena Maląg – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gościem Katarzyny Polewko w Poranku Siódma9 była Marlena Maląg z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #MarlenaMaląg #MinisterstwoRodzinyiPolitykiSpołecznej #Siódma9...