Janusz Kowalski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Janusz Kowalski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Janusz Kowalski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z Solidarnej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #JanuszKowalski #MinisterstwoRolnistwaiRozwojuWsi #Siódma9 #Poranek...