Janusz Kowalski – Suwerenna Polska

Janusz Kowalski – Suwerenna Polska

Gościem Poranka Siódma9 u Anny Czytowskiej był Janusz Kowalski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Suwerennej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #JanuszKowalski #SuwerennaPolska #Siódma9 #Poranek fot. Facebook – Janusz...
Janusz Kowalski – Suwerenna Polska

Janusz Kowalski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Janusz Kowalski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z Solidarnej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #JanuszKowalski #MinisterstwoRolnistwaiRozwojuWsi #Siódma9 #Poranek...