Marcin Romanowski – Suwerenna Polska

Marcin Romanowski – Suwerenna Polska

Gościem Poranka Siódma9 u Edyty Hołdyńskiej był Marcin Romanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości i Suwerennej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #MarcinRomanowski #SuwerennaPolska #Siódma9 #Poranek fot. Facebook – Marcin...
Marcin Romanowski – Suwerenna Polska

Marcin Romanowski – Suwerenna Polska

Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Marcin Romanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości i z Suwerennej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #MarcinRomanowski #SuwerennaPolska #Siódma9 #Poranek fot. Facebook – Marcin...
Michał Woś – Ministerstwo Sprawiedliwości, Suwerenna Polska

Michał Woś – Ministerstwo Sprawiedliwości, Suwerenna Polska

Gościem dzisiejszego wydania Poranka Siódma9 u Katarzyny Polewko był Michał Woś, Wiceminister Sprawiedliwości z Suwerennej Polski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. #MichałWoś #SuwerennaPolska #Siódma9 #Poranek fot. Wikipedia