Adam Romer – magazyn Tenisklub

Adam Romer – magazyn Tenisklub

Gościem Poranka Siódma9 u Katarzyny Polewko był Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.