Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 była Urszula Nowogórska – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/UlaNowogorska