Otwórz player w nowym oknie

Radosław Żydok: „Europa powinna wrócić do swoich korzeni”

Radosław Żydok: „Europa powinna wrócić do swoich korzeni”

Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej był telefonicznym gościem Agnieszki Borowskiej. Opowiedział o deklaracji paryskiej podpisanej przez intelektualistów i polityków europejskich.

„Deklaracja paryska jest określeniem obecnego stanu ducha, który niestety nie nastraja optymistycznie. Chodzi o ten wielki projekt kulturowej przemiany Europy niestety w kierunkach bardzo odległych od korzeni europejskich, czyli przede wszystkim multikulturalizm, odejście od takiej zdrowo rozumianej liberalnej demokracji w kierunku pewnej tyranii czy to w sferze wolności słowa, gdzie nie pozawala się na głoszenie faktycznie swobodnie swoich poglądów, ale raczej wszystko to ma na celu zbudowanie nowego społeczeństwa” – wyjaśnił Żydok.

Podkreślił także, jak wielkie bogactwo ma w sobie dziedzictwo europejskie:

„W tej perspektywie krytykujemy ten ład zastany i też proponujemy alternatywę, alternatywę z pozoru bardzo trudną, ale tak naprawdę bardzo oczywistą, czyli właśnie powrót do korzeni, do chrześcijańskich podstaw, do prawa i moralności, z których Europa wyrosła, przede wszystkim do historii. Cała ta deklaracja jest wielką analizą bogactwa, które my mamy w Europie. To, że każdy z narodów w Europie ma swoją własną historię, ma swój język, tradycje, to jest wielka rzecz. My dzisiaj trochę o tym zapominamy, ale to jest wartość, do której naprawdę możemy się dziś odnosić”.

 

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA