Otwórz player w nowym oknie

Ks. prof. Jan Sochoń: Męczeństwo ks. Popiełuszki pokazuje, że miłość Boga i miłość ojczyzny są ze sobą zespolone

Ks. prof. Jan Sochoń: Męczeństwo ks. Popiełuszki pokazuje, że miłość Boga i miłość ojczyzny są ze sobą zespolone

„Jest to 34 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Co nam mówi teraz? Przede wszystkim pokazuje nam to, co było zakorzenione w polskiej tradycji, także religijnej – zespolenie miłości Boga z miłością ojczyzny, że są to postawy, które się wzajemnie oświetlają, które wzajemnie siebie tłumaczą i że trudno wyobrazić sobie polską kulturę, ale w ogóle polskie życie, także polityczne, bez związku właśnie tych dwóch porządków” – mówił w poranku „Siódma 9” w rozmowie z Marcinem Fijołkiem ks. prof. Jan Sochoń. W związku z rocznicą śmierci bł. ks. Popiełuszki przypomniał aktualność jego przesłania.

„Ks. Popiełuszko nie tylko piętnował zło jednostkowe i społeczne, w sensie także systemu, który był złowieszczy, ale był także otwarty na ugodę, na pojednanie. Uważam, że jego życie, jego służba Bogu jest to służba rozumiana jako poszukiwanie dróg do ludzkich serc” – podkreślił ks. Sochoń.

Zaznaczył także, że wzorem błogosławionego powinniśmy dawać świadectwo wiary w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

„Trzeba być świadkiem współczesnego życia, tzn. że trzeba dawać świadectwo o Jezusie tam, gdzie Jego obecność jest najbardziej potrzebna, tam, gdzie Go nie ma albo tam, skąd Go usunięto. I to naprawdę jest możliwe. To jest właśnie zadanie, które stoi teraz przed nami, kiedy myślimy o życiu i świadectwie ks. Jerzego Popiełuszki”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA