Otwórz player w nowym oknie

Tomasz Herbich: „Pragnienie Królestwa” to nie tylko książka filozoficzna. To także próba włączenia w toczącą się walkę o światopogląd

Tomasz Herbich: „Pragnienie Królestwa” to nie tylko książka filozoficzna. To także próba włączenia w toczącą się walkę o światopogląd

„Poprzez tę książkę chciałbym pokazać, że idea mesjanizmu wciąż jest żywa. Zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego jest rzeczą wymagającą bardzo dużej motywacji, tą motywacją jest religia. Mesjaniści polscy starają się znaleźć adekwatną formę refleksji politycznej dla chrześcijan w nowożytności. Wiedzą, że otaczająca nas rzeczywistość jest zupełnie inna od tej średniowiecznej – integralnie chrześcijańskiej” – mówił w programie „Siódma 9” Tomasz Herbich z Teologii Politycznej. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem opowiedział o swojej książce „Pragnienie Królestwa”.

„Pragnienie Królestwa” posiada dwóch bohaterów. Pierwszym z nich jest August Cieszkowski (1814-1894), drugim Mikołaj Bierdajew (1874-1948). Obaj tworzyli z inspiracji chrześcijańskiej, obaj nie zgadzali się z tezą idealizmu niemieckiego głoszącą, że rozum sam panuje nad rzeczywistością (samowładztwo rozumu). Było także coś co ich różniło. Cieszkowski i Bierdajew inaczej ustawiali horyzont swojego mesjanizmu. Ten pierwszy wierzył w realizację Królestwa Bożego na ziemi, opowiadał się za schrystianizowaniem stosunków społecznych. Bierdajew był przekonany, że historia osiągnie swoje spełnienie dopiero z perspektywy transcendentnej, eschatologicznej.

W dzisiejszej rozmowie gość Marcina Fijołka odniósł się także do mesjanizmu Adama Mickiewicza. „Polski mesjanizm był ideologią narodową. On rodzi się z dążenia do niepodległości. Mickiewicz przyjmuje pewne fundamentalne założenia o tożsamości prawdy z dobrem. Skoro mamy pewną rażącą niesprawiedliwość dziejową, jaką jest rozbiór Polski, to Mickiewicz, także z przyczyn teoretycznych uważa, że sprawa niepodległości staje się kryterium w ocenie filozofii”.

„My ciągle mierzymy się z możliwością niebytu w naszej historii ostatnich 200 lat. To rodzi wśród filozofów tendencje dążenia do mesjanizmu” – zakończył Herbich.

Zachęcamy do odsłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA