Otwórz player w nowym oknie

Cezary Kościelniak: Badania pokazują, że istnieje korelacja między wzrostem dobrobytu i spadkiem religijności

Cezary Kościelniak: Badania pokazują, że istnieje korelacja między wzrostem dobrobytu i spadkiem religijności

„Badacze pokazują, że niemal we wszystkich państwach zachodnich istnieje pewna korelacja między wzrostem dobrobytu czy poczucia bezpieczeństwa ze spadkiem religijności. Elementem naszej religijności jest też to, że do religii odwołujemy się, kiedy jest nam źle, kiedy się boimy, kiedy potrzebujemy wsparcia z nieba. Kiedy jest nam bezpiecznie, dobrze, może się więc pojawić symptom sekularyzacyjny. Jest to gdzieś widoczne u młodego pokolenia” – powiedział w poranku „Siódma 9” Cezary Kościelniak, kulturoznawca (UAM) i publicysta miesięcznika „W Drodze”. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem podjął temat sekularyzacji.

„Moim zdaniem idziemy trochę taką ścieżką, jaką poszli Niemcy w latach 70, 80. To było społeczeństwo, gdzie partycypacja religijna zarówno w Kościele katolickim, jak i w Kościołach protestanckich była dosyć wysoka. Badacze pokazują, że niemal we wszystkich państwach zachodnich istnieje pewna korelacja między wzrostem dobrobytu czy poczucia bezpieczeństwa ze spadkiem religijności. Elementem naszej religijności jest też to, że do religii odwołujemy się, kiedy jest nam źle, kiedy się boimy, kiedy potrzebujemy wsparcia z nieba. Kiedy jest nam bezpiecznie, dobrze, może się więc pojawić symptom sekularyzacyjny. Jest to gdzieś widoczne u młodego pokolenia” – mówił gość poranka.

„Powinniśmy mieć na uwadze, że religia to też ważny element jakości naszego życia. Często źle mówi się o Kościele i to złe mówienie ma swoje podstawy. Ale są też ludzie, którzy mają bardzo dobre doświadczenia z Kościołem. Tych ludzi są pewnie miliony. Teraz pytanie, czy właściwie pielęgnuje się to doświadczenie spotkania z Kościołem, z religijnością, ponieważ Kościół i praktyka religijna może być też pewnym elementem dobrej jakości szczęśliwego życia. Można wskazać szereg sfer, w których religia ułatwia nam życie, chociażby badanie zaufań wspólnotowych. Są badania pokazujące, że tam, gdzie są religijni ludzie, tam łatwiej buduje się np. dobrą kooperację w miejscu pracy, ponieważ ona się opiera na wyższym stopniu chęci budowania relacji opartych na zaufaniu. Po drugie – mocny punkt odniesienia do sfery aksjologicznej. On też wpływa na jakość życia. Jest nam łatwiej dokonywać pewnych wyborów, mamy pewną busolę, która w sytuacjach krytycznych może stać się czymś bardzo potrzebnym i przydatnym – tłumaczył Kościelniak.

„We «W Drodze» piszę o tym, czym jest sekularyzacja pewnych obrzędów i świąt katolickich. (…) Polega to na tym, że np. pielgrzymka staje się wycieczką turystyczną, że spotkanie świąteczne staje się tylko obżarstwem. Niedopuszczenie do tego i zatrzymanie pewnego kośćca religijnego, który wyznacza sens tego świętowania, spowoduje, że my to świętowanie de facto uratujemy” – mówił.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA