Otwórz player w nowym oknie

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o nominacjach nowych kardynałów: Papież Franciszek mianował kandydatów, którzy podzielają jego poglądy na Kościół i świat

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o nominacjach nowych kardynałów: Papież Franciszek mianował kandydatów, którzy podzielają jego poglądy na Kościół i świat

„Papież Franciszek mianował kandydatów, którzy podzielają jego poglądy na Kościół i świat. Tworzenie nowego kolegium kardynalskiego (tego, które będzie wybierało przyszłego papieża) odbywa się według wymienionego powyżej klucza. Niestety przy ostatnim wyborze pominięto wiele wybitnych postaci, a także przedstawicieli wielu różnych nurtów w Kościele. Jest to podejście inne od tego, prezentowanego chociażby przez papieża Jana Pawła II, który dopuszczał do pewnej różnorodności, także jeżeli chodzi o kraje pochodzenia poszczególnych nominatów” – powiedział w poranku „Siódma 9” ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W rozmowie z Piotrem Otrębskim mówił też m.in. o kryzysie powołań w Polsce.

Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego wspomniane nominacje mają pomóc w przyszłości wybrać papieża, który będzie kontynuatorem linii Franciszka.

„Zaskoczyło mnie też to, że papież nie kryje tego, że nowych elektorów dobiera z własnego środowiska, czyli z zakonu jezuitów. Jeżeli na 13 nominatów, aż 3 to jezuici, to ciężko tu mówić o pluralizmie. (…) Przy wyborze pominięto przedstawicieli wielu Kościołów z Europy środkowo-wschodniej, w tym z Polski. Nie jesteśmy ulubioną cząstką Kościoła dla papieża Franciszka” – podsumował rozmówca Piotra Otrębskiego.

W dzisiejszej rozmowie dotknięto także tematu kryzysu powołań, o których wspominał papież podczas ostatniej pielgrzymki do Afryki.

„To były słuszne słowa. Trzeba postawić na jakość, a nie na ilość. (…) W Polsce mamy ewidentny kryzys powołań kapłańskich, ale na pewno nie powinno to w żaden sposób obniżać pewnej normy. Kandydat na kapłana powinien przejść formację i to bardzo wyraźną, a nie cukierkową. Wyraźne powinny być pewne zasady, takie jak np. przepis wprowadzony przez papieża Benedykta XVI, który wprowadził zdecydowany zakaz przyjmowania homoseksualistów do seminarium, co niestety w różnych rejonach świata jest omijane” – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Ksiądz dostrzega w polskim Kościele kryzys związany m.in. z odejściami młodych księży ze stanu kapłańskiego, a także z samobójstwami wśród duchownych.

„Widocznie obecna formacja nie wystarcza. W zderzeniu z rzeczywistością Ci księża często się załamują. Nie wystarczy tylko doprowadzić do wyświęcenia kapłana, ale należy też zadbać o to, aby w czasie kryzysu miał on odpowiednie wsparcie” – powiedział gość poranka.

W rozmowie z Piotrem Otrębskim ksiądz Isakowicz-Zaleski odniósł się także do gróźb kierowanych w ostatnim czasie pod swoim adresem.

„Kapłan zawsze musi mówić to, co uważa za prawdę” – odpowiedział duchowny.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA