Otwórz player w nowym oknie

Ks. Zbigniew Skuza: Drogi Piotra i Pawła do Jezusa są inne, ale łączy ich bezgraniczna miłość do Jezusa i poświęcenie dla sprawy Kościoła

Ks. Zbigniew Skuza: Drogi Piotra i Pawła do Jezusa są inne, ale łączy ich bezgraniczna miłość do Jezusa i poświęcenie dla sprawy Kościoła

„Relacja św. Piotra z Panem Jezusem to relacja powołanego rybaka. (…) Piotr jest jednym z czterech pierwszych powołanych i w listach apostołów zawsze występuje na pierwszym miejscu. Jego pozycja jako lidera grupy apostołów jest niekwestionowana od samego początku. To wynika z faktu, że jest od samego początku z Jezusem, że Jemu zawierzył. To Piotr wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa jako pierwszy, mówiąc, że jest On Chrystusem, Synem Bożym. Jest to więc relacja powołanego. Natomiast Paweł doszedł do Jezusa inną drogą. (…) Paweł prześladuje Kościół. Później w drodze do Damaszku słyszy głos: «Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?» i w tym momencie jego życie całkowicie się zmienia. Staje się on gorliwym apostołem. Drogi Piotra i Pawła do Jezusa są inne, ale łączy ich ogromna, bezgraniczna miłość do Jezusa i poświęcenie dla sprawy Kościoła” – powiedział w poranku „Siódma 9” ks. dr Zbigniew Skuza (diecezja łomżyńska). W rozmowie z Karolem Gacem opowiedział o świętych Piotrze i Pawle w związku z ich dzisiejszym wspomnieniem.

Dlaczego wspominamy Piotra i Pawła razem?

„Wspominanie tych dwóch świętych razem jest tradycją bardzo dawną. Wiemy, że już w roku 258 po Chrystusie Kościół obchodził święto obu apostołów – Piotra i Pawła – razem i to właśnie w dniu 29 czerwca, ponieważ tak się przyjmowało, że 29 czerwca został ścięty św. Paweł. Ta data ścięcia św. Pawła została rozszerzona również na Piotra i razem obchodzono to święto. Przyczyna podstawowa była taka, że obaj apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Obaj w Rzymie oddali swoje życie za Chrystusa, tam są ich relikwie, tam są ich najważniejsze sanktuaria. Było też przekonanie, że obaj ponieśli śmieć męczeńską w jednym dniu. Dzisiaj wiemy, że tak nie było, ale to obchodzenie ich święta razem jest tradycją bardzo dawną” – tłumaczył ks. Skuza.

Zapytany, jak wyglądała relacja każdego z tych dwóch apostołów z Jezusem, odpowiedział:

„Relacja św. Piotra z Panem Jezusem to relacja powołanego rybaka. Te świadectwa, które znajdujemy na kartach Ewangelii, są niezwykle wzruszające. Człowiek, który łowi ryby, który zawierza Jezusowi. Pamiętajmy, że Piotr jest jednym z czterech pierwszych powołanych i w listach apostołów zawsze występuje na pierwszym miejscu. Jego pozycja jako lidera grupy apostołów jest niekwestionowana od samego początku. To wynika z faktu, że jest od samego początku z Jezusem, że Jemu zawierzył. To Piotr wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa jako pierwszy, mówiąc, że jest On Chrystusem, Synem Bożym. Jest to więc relacja powołanego. Natomiast Paweł doszedł do Jezusa inną drogą. Spotykamy go po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 7, kiedy jest świadkiem ukamienowania Szczepana. U jego stóp złożono skrwawione szaty Szczepana. Paweł prześladuje Kościół. Później w drodze do Damaszku słyszy głos: «Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?» i w tym momencie jego życie całkowicie się zmienia. Staje się on gorliwym apostołem. Drogi Piotra i Pawła do Jezusa są inne, ale łączy ich ogromna, bezgraniczna miłość do Jezusa i poświęcenie dla sprawy Kościoła”.

Przypomniał też, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w postawie apostołów.

„Najważniejszą nauką płynącą z życia św. Piotra jest dla nas jego wyznanie wiary. Piotr jako pierwszy wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa. Czytamy, że (...) kiedy Jezus pyta uczniów: «Za kogo wy mnie uważacie?», Piotr jako jedyny spośród apostołów ma odwagę powiedzieć: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Wiara Piotra, jego bezgraniczna miłość do Jezusa, która zostanie wystawiona na wielką próbę. Piotr zaprze się Jezusa, ale przecież wyzna miłość do Niego w tym pięknym dialogu opisanym w Ewangelii wg św. Jana. Natomiast Paweł jest dla nas wzorem niesamowicie żarliwego przylgnięcia do Jezusa i zawierzenia się Jemu, postawienia na szalę całego swojego życia w bardzo głębokim nastawieniu ewangelizacyjnym. Paweł odbył trzy wielkie podróże apostolskie, zakładał wspólnoty chrześcijańskie i pozostawił nam 13 listów, które czytamy w kanonie Nowego Testamentu. Z 27 pism zawartych w Nowym Testamencie 13 to są listy św. Pawła. Jest on pierwszym wielkim teologiem chrześcijańskim i to dzięki niemu pokolenia chrześcijan po dziś dzień mogą poznać Jezusa i Jego nauczanie”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA