Otwórz player w nowym oknie

Prof. Andrzej Zawistowski: III Rzesza i ZSRR miały cel w długofalowej polityce w stosunku do ziem polskich

Prof. Andrzej Zawistowski: III Rzesza i ZSRR miały cel w długofalowej polityce w stosunku do ziem polskich

„Trzeba pamiętać, że oba państwa (III Rzesza i ZSRR) miały cel w długofalowej polityce w stosunku do ziem polskich. Chodziło im o ich eksploatację lub włączenie w swój krwiobieg gospodarczy” – powiedział w Poranku „Siódma9” prof. Andrzej Zawistowski (SGH, Instytut Pileckiego). W rozmowie z Januszem Zalewskim mówił o wpływie okupacji niemieckiej i sowieckiej na polską gospodarkę.

„Niemcy hitlerowskie dokonały podziału ziem pomiędzy ziemie włączane bezpośrednio do Rzeczy - gdzie wprowadzono niemieckie prawo, część osób została niemieckimi obywatelami, a pozostałą część wysiedlono – a Generalnym Gubernatorstwem, które stało się rezerwatem siły roboczej, która miała pracować na rzecz zwycięstwa Niemców” – mówił rozmówca Janusza Zalewskiego.

„W przypadku części sowieckiej powinniśmy mówić nie tylko o okupacji ziem polskich w latach 1939-1941, ale również okupacji sowieckiej 1944-46. Formalnie (zgodnie z prawem międzynarodowym) Polska straciła Kresy wschodnie dopiero w lutym 1946 roku. Do tego momentu te ziemie są również wykorzystywane gospodarczo przez ZSRR, mimo że powinny być częścią Rzeczpospolitej” – zauważył gość Poranka „Siódma9”.

„O ile represje dotykały pewnych grup ludności (milionowych), o tyle polityka gospodarcza dotyczyła bezwzględnie wszystkich. Mogła mieć ona charakter represyjny albo dyskryminacyjny (jak przydziały żywności, gdzie bardzo wyraźnie podzielono Niemców, Polaków, Żydów nawet jeśli chodzi o dostęp do podstawowych artykułów żywnościowych. To wszystko miało swoje konsekwencje w tym, jak wyglądało państwo polskie po 1945 roku” – powiedział prof. Zawistowski.

Dalsza część rozmowy dotyczyła debaty Instytutu Pileckiego pt. „Konkwistadorzy i niewolnicy. Wokół tajemnic, pytań i hipotez dotyczących eksploatacji gospodarczej Polski przez Niemców i Sowietów”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA