Otwórz player w nowym oknie

Lidia Sankowska-Grabczuk: Należy zająć się prawdziwymi źródłami przemocy

Lidia Sankowska-Grabczuk: Należy zająć się prawdziwymi źródłami przemocy

„Należy zająć się prawdziwymi źródłami przemocy, o których mówi choćby WHO. O alkoholizmie, paskudnej seksualizacji, pornografizacji wizerunku kobiety i nastolatki w przestrzeni publicznej, o kompletnym rozkładzie więzi rodzinnych konwencja nie mówi ani słowa. Te czynniki zawarte są w Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, której projekt powstał kilka lat temu, i który jesteśmy w stanie w każdej chwili przekazać rządowi do prac” – powiedziała w Poranku „Siódma9” Lidia Sankowska-Grabczuk (Chrońmy Rodziny).

„Inicjatywa «Tak dla rodziny, nie dla gender» ma na celu wypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Od kilku lat upominamy się o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Wiele krajów – w tym wszystkie kraje Gr. Wyszehradzkiej (poza Polską) nie przyjęły tej konwencji, a teraz czekają na nas” – mówiła rozmówczyni Janusza Zalewskiego.

„[Konwencja Stambulska] nie wnosi nic do przeciwdziałania realnej przemocy w rodzinie, a nasila patologie społeczne. Europejskie badania mówią, że Polska ma jeden z najniższych odsetków przemocy wobec kobiet przy jednej z najwyższych raportowalności. Dla porównania, jeden z najwyższych odsetków mają kraje skandynawskie, gdzie ideologia gender wprowadzana jest od lat” – mówiła Lidia Sankowska-Grabczuk.

„Należy zająć się prawdziwymi źródłami przemocy, o których mówi choćby WHO. O alkoholizmie, paskudnej seksualizacji, pornografizacji wizerunku kobiety i nastolatki w przestrzeni publicznej, o kompletnym rozkładzie więzi rodzinnych konwencja nie mówi ani słowa. Te czynniki zawarte są w Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, której projekt powstał kilka lat temu, i który jesteśmy w stanie w każdej chwili przekazać rządowi do prac” – zapewniał gość Poranka „Siódma9”.

„W tej chwili zbieramy podpisy pod naszą inicjatywą. We wrześniu Marszałek Sejmu zaakceptowała nasz projekt. Zyskał on też aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. Na stronie www.chronmyrodziny.pl znajduje się więcej informacji o konwencji, a także karta do zbierania podpisów pod naszym projektem. Czasu nie zostało już wiele, a potrzeba 100 tysięcy podpisów” – mówiła rzecznik inicjatywy.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA